flere

Grøn profil i FO-byen

SOLCELLEANLÆG I FO-BYEN

Første etape af Aarhus' største solcelleanlæg blev indviet af rådmand Bünyamin Simsek den 8. april 2013 i FO-byen. Det er første etape, og dermed startede produktionen af el og "plantning af 293 træer". Se video fra indvielsen og læs mere her.

Cleantech-virksomheden Megavol A/S har projekteret og installeret første etape af solcelleanlægget for FO-byen, hvilket er et 21,6 kWp anlæg på toppen af FO-byens administrationsbygning i Frederiksgade 78C. Størrelsen af dette anlæg svarer til knap fire parcelhuse, der ialt forbruger omkring 19.000 kWh om året, hvilket giver strøm til næsten hele administrationsbygningen året rundt. Denne produktion giver en besparelse på minimum 293 tons CO2 i anlæggets levetid. Eksempelvis svarer dette enten til at køre i 5,1 personbiler årligt, 8 flyveture fra Aarhus til New York -tur/retur årligt eller at plante 293 træer.

Solceller

FO-byen igangsatte opførelsen af en ny undervisningsbygning på FO-byens grund (Frederiksgade 78B) sommeren 2013. Her installerede Megavol A/S anden etape af solcelleanlægget, der blev indviet 5. febr. 2014 og det blev dermed det første i Danmark/verden, som straks kunne være med til at levere byggestrøm til byggeriet.

Grøn byggestrøm sættes i gang

Den 5. febr. 2014 tilsluttede rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz officielt FO-byens nye bygning i Frederiksgade 78B til grøn byggestrøm produceret af solcelleanlæg, som allerede er etableret på taget af den endnu ikke færdige bygning.

Kristian-Wurtz Rådmand Kristian Würtz

Megavol A/S står bag initiativet Grøn Byggestrøm. Grøn Byggestrøm er et tilbud til byggeselskaber og bygherrer om at lade solceller levere strømmen til byggepladsen. På den måde kan bygherre tage Grønne initiativer, som de allerede tænker ind i planlægningen og i design af bygningen helt ud på byggepladsen, hvor forbruget til bygningen starter. Se video fra indvielsen og læs mere her.

Med udgangspunkt i FO-Aarhus byggeprojekt på en ny bygning har Megavol taget initiativet sammen med FO-Aarhus, hjulpet af  byggeselskabet JCN Bolig skridtet til konceptet Grøn Byggestrøm.

Grøn Byggestrøm
FO-Aarhus har allerede installeret solcelleanlæg på deres administrationsbygning, og det var derfor en del af udvidelsesplanen for solcelleanlæg, at den nye bygning også skulle have tilført vedvarende energi i form af solceller. Da byggeriet gik i gang i 2013, var solcelleanlægget med i projekteringen, og det blev det besluttet at sætte solcelleanlægget op, så snart tagfladen på den nye bygning var lukket. I den forbindelse traf FO-Aarhus og Megavol Sammen med entreprenøren JCN Bolig beslutningen om at lade solcelleanlægget levere strøm til håndværkernes el forbrug i resten af projekttiden.

FO-Aarhus er den første bygherre, der modtager mærkatet Grøn Byggestrøm. FO-Aarhus har som bygherre besluttet at lade et solcelleanlæg indgå i byggeprojektet og dermed give byggesleskabet Grøn Byggestrøm til byggeprojektets færdiggørelse.

Grøn-byggestrøm-banner

JCN Bolig er det første byggeselskab i Aarhus, der nu kan pryde sig med mærkatet for Grøn Byggestrøm. Mærkatet tildeles JCN Bolig for at have taget aktiv del i aktiveringen af  solcelleanlægget på et tidligt stadie i byggeprocessen.

Via Grøn Byggestrøm giver Megavol byggeselskaber og bygherrer mulighed for at lade solceller levere strømmen til byggepladsen samt synliggøre disse miljøtiltag på blandt andet deres hjemmeside og i marketingsmateriale. Desuden kan der samtidig skabes og videreformidles en stærk Grøn profil til interesserede parter.

I Megavol var idéen bag at lave et mærke for Grøn Byggestrøm at give virksomheder en tydelig markering over for interessenter, at virksomheden er meget fokuseret på konsekvenserne for miljøet helt tilbage i planlægningsfasen. Her bliver det bare ikke kun ved snakken men udmønter sig i reelle tiltag. Man kan tænke det som byggepladsens smileyordning. Hvor smileyordningen dækker over en idé, men det er reelle tiltag, som ligger til grund for at kunne fremvise en Grøn, glad smiley. 

Solcelleanlægget er en del af FO-byens grønne strategi, der tager del i ansvaret for miljøet både lokalt og nationalt. 

FO-byens grønne strategi går i overensstemmelse med Frederiksgade-projektet 'Grøn Gade'. Starten på den grønne gade Frederiksgade er skabt med et solidt udgangspunkt i FO-byens opsætning af Aarhus' største solcelleanlæg.

 

VINDMØLLELAUG AARHUS BUGT

FO-Aarhus har desuden tegnet andele i Vindmøllelaug Aarhus Bugt og er dermed en del af visionen om en havvindmøllepark i Aarhus Bugt.

 

GRØNT FINGERAFTRYK

For nogle år siden etablerede Aarhus' grønne guider en ordning med uddeling af grønne fingeraftryk til butikker, kontorer og firmaer i Aarhus efter en nøje gennemgang og godkendelse af deres procedurer vedr. energi og økologi. FO-Aarhus har siden år 2000 levet op til dette grønne fingeraftryk, som bl.a. indebærer følgende:

Energibesparelser
Overalt i FO-byen er der el-sparepærer, lavtskyllende toiletter og vandsparere på vandhaner, natsænkning af varme næsten overalt og indkøb af energimærkede hvidevarer.

Genbrug og minimering af ressourceforbrug
Udskrift og kopiering på begge sider af papiret, genbrug af papir til notatpapir, genbrug af plastlommer, papirklips, ringbind og lign. 

Økologi
Sortering af affald der leveres til rette genbrugspladser samt indkøb af økologiske madvarer (kaffen er f.eks. fairtrade), svanemærket papir og miljøvenlige rengøringsmidler.